Statystyki

  • Odwiedziny: 320509
  • Do końca roku: 134 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

06-323 Jednorożec

ul. Odrodzenia 13

Tel: (29) 751-84-99

E-mail: gimnazjum-jednorozec@wp.pl

Projekt edukacyjny uczniów klasy III A - IV grupa

       Dnia 30 stycznia 2014 roku uczniowie klasy III A w składzie:

Paulina Piotrak

Weronika Dobies

Piotr Furman

Adrian Pękała

Hubert Wylot

w ramach projektu gimnazjalnego zaprezentowali przedstawienie pod tytułem "Jan Paweł II - Papież Młodzieży". Młodzież przygotowała projekt pod kierunkiem pani mgr Elżbiety Jachimowskiej. Liderem grupy była Paulina Piotrak. Uczniowie publicznie zaprezentowali efekty swojej pracy w obecności zaproszonych nauczycieli, dyrekcji, kolegów i koleżanek z klas II A, II C i III A gimnazjum.

       Podczas realizacji projektu uczniowie przygotowali scenariusz i w formie inscenizacji słowno - muzycznej, zapoznali obecnych z nauczaniem bł. Jana Pawła II skierowanym do młodzieży. Wszyscy członkowie grupy pięknie udekorowali klasę i wykonali gazetkę tematyczną. W formie prezentacji multimedialnej zaprezentowali zdjęcia bł. Jana Pawła II z młodzieżą całego świata i pieśnią zawierającą ostatnie słowa Jana Pawła II do młodych: "Szukałem Was". Cały pontyfikat szukał i oni byli z Nim. W projekt wprowadziły słowa z podkładem muzycznym "Nie bój się, wypłyń na głębię, jest przy tobie Chrystus", które Papież wypowiedział do młodzieży na polach lednickich. Głos oryginalnego nagrania Ojca Świętego wprowadził obecnych w podniosły nastrój ciszy i skupienia, który towarzyszył do końca przedstawienia.

       Inscenizacja ukazała miłość Jana Pawła II do młodzieży, zaufanie, wiarę oraz nadzieję. Ojciec Święty wychodził naprzeciw ich potrzebom, stawiał wymagania , stawał w obronie. Doceniał znaczenie młodzieży w ewangelizacji, a przede wszystkim kochał młodych a oni kochali Jego. Papież był przyjacielem młodzieży. Na zakończenie wszyscy obecni wspólnie odśpiewali ulubioną pieśń Papieża, oazową "Barkę". Przypomniała ona czas, gdy bł. Jan Paweł II spotykał się z młodzieżą całego świata i nauczał Ewangelii.

       Uczniowie nauczyli się umiejętności pracy w zespole, rozmowy, kulturalnych dyskusji, wspólnego tworzenia planów, dzielenia się pracą i wspólnego brania odpowiedzialności za końcowy efekt.

       Obserwatorzy nagrodzili młodzież gromkimi brawami. Na koniec głos zabrała opiekunka grupy, która podziękowała wszystkim obecnym za przybycie. Podziękowała również uczestnikom projektu za chęć wzięcia w nim udziału i trud włożony w realizację zadania oraz przedstawienie dyrekcji, nauczycielom i rówieśnikom efektów swojej pracy.