Statystyki

  • Odwiedziny: 320517
  • Do końca roku: 134 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

06-323 Jednorożec

ul. Odrodzenia 13

Tel: (29) 751-84-99

E-mail: gimnazjum-jednorozec@wp.pl

Podsumowanie wyników za I semestr 2013/2014

       12 lutego 2014 roku w naszej szkole odbył się apel podsumowujący wyniki za I semestr roku szkolnego 2013/2014.

Średnie wyniki szkoły przedstawiają się następująco:

średnia szkoły – 3,1

średnia frekwencja szkoły – 91%

       W I semestrze 110 uczniów otrzymało ocenę wzorową, 65 bardzo dobrą, 51 dobrą, 35 poprawną, 13 nieodpowiednią i 1 uczeń otrzymał ocenę naganną.

Ogólne wyniki poszczególnych klas: najlepszą średnią uzyskały klasy IB i IIA – 3,4. Drugie miejsce ma klasa IIIA ze średnią 3,2. Następnie klasy IA, IC, IIB, IIC, IID uzyskały średnią – 3,1, klasa IIIC – 3,0 i klasy IIIB i IIID – 2,9.

Uczniowie, którzy uzyskali średnią 4,75 i powyżej:

I B

Magdalena Borkowska – 4,85

Julia Rykaczewska – 4,85

Natalia Świetlicka – 4,86

Marcin Zadrożny – 5,0

 

IC

Ewa Tworkowska – 4,79

 

II A

Małgorzata Lenga – 4,75

Maja Klaudia Stancel – 4,93

 

II B

Mateusz Ropelewski – 4,93

Dominika Maria Wilga – 4,75

 

II C

Hubert Chumicki – 4,8

 

II D

Weronika Piotrowska – 4,94

Julia Sęder – 4,81

Aleksandra Sendrowska – 4,75

 

III A

Kacper Orłowski – 4,85

Karolina Piotrak – 4,79

 

III D

Magdalena Jurczak – 4,78

Monika Parciak – 4,78

Anna Prusik – 4,78

 

FREKWENCJA KLAS

       Najlepszą frekwencję mają uczniowie z klas pierwszych: IB – 95%, IC – 94% i IA i IIA – 93%. Klasy IIIB i IIID mają po 92%, klasy IIB i IID – 91%, zaś klasy IIC i IIIA – 88%.

 

Uczniowie, którzy mieli w I semestrze 100% frekwencję:

 

I A

Patryk Kardaś

Kinga Kowalewska

Damian Purzycki

 

I B

Piotr Koziatek

Marcin Zadrożny

Damian Nalewajski

 

IC

Sylwester Kulesza

Alicja Karolina Wilga

 

II A

Weronika Michalak

Małgorzata Lenga

Klaudia Olender

Klaudia Kinga Stefańska

Ewa Tymińska

Marta Więcek

Patryk Zalewski

 

II B

Maria Anna Małkowska

Dominika Maria Wilga

 

II C

Weronika Goś

Gabriela Grabowska

Jakub Gwiazda

 

II D

Karolina Fąk

Piotr Knebel

Weronika Piotrowska

Patrycja Staszewska

 

III A

Klaudia Fąk

Sylwia Krajewska

Przemysław Łukasiak

 

III D

Magdalena Jurczak

Anna Prusik

Marlena Kaszlewicz

 

 

CZYTELNICTWO

 

       Każdy uczeń gimnazjum wypożyczył średnio w ciągu semestru 5 książek, to jest 1 książkę w miesiącu. Najwyższa średnia jest ogólnie w klasach trzecich – 6,3 książki, w klasach drugich wynosi 5,1, a najniższa jest w klasach pierwszych – 3,5 książki na 1 ucznia w semestrze. Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie z klasy III D – średnio 8 książek oraz  klasy II B i III A - 7,5 książki na 1 ucznia. Powyżej średniej w szkole czytała jeszcze klasa II A – 5,6. Wszystkie pozostałe klasy mają już średnią niższą od średniej w szkole: III B i III C – 4,9; II D – 4,8; I C – 4,1. Najsłabsze czytelnictwo jest w klasach I B – 3,3 książki; I A – 3 książki i w klasie II C – 2,4 książki na 1 ucznia w klasie. 22 uczniów nie wypożyczało książek z biblioteki szkolnej: 2 – w klasach pierwszych, 12 w klasach drugich i 8 w klasach trzecich.

       Jest grupa bardzo systematycznych czytelników. Do najbardziej aktywnych należą:


Patrycja Tworkowska – II A

Anna Piotrak – III A

Natalia Bączek – II D

Magdalena Jurczak – III D

Paulina Piotrak – III A

Klaudia Krajewska – I C

Marlena Kaszlewicz – III D

Anna Opalach – III A

Maria Małkowska – II B

Natalia Kossakowska – II B

Anna Krzyś – II B

Wioleta Steczka – III A

Monika Parciak – III D

Anna Prusik – III D 

 

       Zachęcamy do brania przykładu z tych uczniów i zapraszamy do częstego korzystania ze wciąż wzbogacanego księgozbioru naszej biblioteki szkolnej.

 

      Przypominamy uczniom klas trzecich, że w naszym gimnazjum możemy walczyć o Nagrodę Dyrektora szkoły za uzyskanie najwyższego wyniku szkolnego na egzaminie gimnazjalnym. Jest to nagroda pieniężna.

 

       Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, dziękujemy za wkład i pracę włożoną w I semestrze i zachęcamy wszystkich do wytężonej pracy w II semestrze.

      

       Na koniec głos zabrała pani dyrektor mgr Jolanta Bączek, która podziękowała wszystkim wyróżnionym uczniom, zachęcała wszystkich uczniów do naśladowania nagrodzonych osób oraz życzyła wszystkim miłego i bezpiecznego wypoczynku podczas tegorocznych ferii.

      

       Apel poprowadziły uczennice z klasy III A: Klaudia Fąk, Karolina Piotrak oraz z klasy III C: Ewelina Koczkodon i Karolina Więcek, który został przygotowany pod kierunkiem pań: p. Barbary Krajewskiej, p. Marzeny Lebioda oraz p. Jolanty Opalach.