Statystyki

  • Odwiedziny: 320515
  • Do końca roku: 134 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

06-323 Jednorożec

ul. Odrodzenia 13

Tel: (29) 751-84-99

E-mail: gimnazjum-jednorozec@wp.pl

XXIX Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej - 2014

XXIX Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej - "Błogosławieni ubodzy w duchu"

       W dniach 12 i 13 kwietnia 2014 r. w Zambrowie odbyły się XXIX Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Uczestniczyło w nich 44 uczniów naszego gimnazjum ze wszystkich klas. Organizatorami wyjazdu byli pani Elżbieta Jachimowska oraz ks. Tomasz Czarnowski. Opiekę nad uczniami wraz z organizatorami sprawowała pani Katarzyna Szabała za co serdecznie wszystkim dziękuję.

       Hasłem tegorocznej edycji były słowa Jezusa z Ewangelii św. Mateusza"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich, należy Królestwo Niebieskie" (Mt 5,3). W tym roku spotkanie młodzieży było przygotowaniem do dwóch ważnych wydarzeń kanonizacji Jana Pawła II, a także zaproszeniem do 31. Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. (zapoczątkowanych przez Jana Pawła II).

       Podczas Dni Młodzieży młodzi ludzie z naszej Diecezji spotykają się, aby przeżyć święto wiary i doświadczyć radosnego Kościoła. Do Zambrowa przybyło ponad 2,5 tys. osób. Głównym miejscem spotkania była hala sportowa Miejskiego Gimnazjum, która była wypełniona po brzegi. W organizacji ogromnego przedsięwzięcia zaangażowały się również władze Zambrowa z burmistrzem na czele, panem Kazimierzem Dąbrowskim. Przekazał on młodzieży zambrowskiej na dwa dni klucze do miasta. Nieocenioną pomoc stanowiło ok. 300 wolontariuszy ze szkół i rodzin goszczących młodych na noleg.

       Uroczyste otwarcie 29. Światowych Dni Młodzieży w Zambrowie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty i powitania przybyłych grup młodzieży. Zespół SDM na czele z siostrą Nikodemą Czarniecką śpiewem, tańcem, wspólną modlitwą i zabawą chwalili Boga i jednoczyli przybyłych z różnych miejsc młodych ludzi.

       Od początku był obecny wśród nas biskup pomocniczy J.E. Tadeusz Bronakowski, który poświęcił krzyż oraz ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. Podczas powitania Biskup Tadeusz powiedział, że: "Dzisiaj Zmabrów jest najmłodszym miastem w naszej Diecezji". Podziękował orgaznizatorom księdzu dziekanowi Jerzemu Samsel i burmistrzowi, księżom zaangażowanym w organizację, a przede wszystkim podziękował przybyłej młodzieży. Wyraził swoją radość, że tu w Zambrowie możemy się przyglądać, jak buduje się młody Kościół.

       Wsród zaproszonych gości na 29. ŚDM był m.in. Szymon Hołownia znany dziennikarz z telewizji TVN, prowadzący talent show "Mam talent", ale również żarliwy katolik. Młodzież miała okazję spotkać się z nim, wysłuchać świadectwa oraz zadać pytania. Zgromadzonych namawiał do ubóstwa nawiązując do tegorocznego hasła. Zwrócił uwagę na panującą niesprawiedliwość np. na świecie mamy wystarczającą ilość żywności, żeby wyżywić wszystkich, jednak także dziś są ludzie umierający z głodu, jedni mają wszystko, a inni nic. Promował swoją najnowszą książkę p.t. "Last minute . 24 h chrześcijańswta na świecie." traktującą o tego typu kontrastach. Przekonywał młodzież stojącą u progu kariery, podejmujących ważne życiowe decyzje, ubóstwo jest wolnością. Nie chodzi o to, aby całkowicie wyzbyć się dóbr materialnych, ale o wyznaczenie sobie granicy, by całe życie nie gonić za bogactwem. W życiu człowiek często szuka szczęścia, które tak naprawdę ma tuż obok siebie. Zachęcał, aby wyznaczyć sobie pułap i pilnować swojej wolności. Na pytanie czym jest wiara w jego życiu, odpowiedział: "wiara w moim życiu ma wartość centralną a Jezus jest na pierwszym miejscu".

       Swoim świdectwem wiary podzieliła się również uczestniczka ŚDM w Rio de Janerio w Brazylii. Największą atrakcją dla uczestników okazał się koncert zespołu raperów Full Power Spirit. Muzycy zespołu promują wartości chrześcijańskie i głoszą słowo Boże śpiewem. Młodzież z wielkim entuzjazmem śpiewem i tańcem łączyła się ze sobą oraz Bogiem.

       Kolejnym gościem ŚDM był znany polski aktor - mim Ireneusz Krosny. Aktor zabawiał młodzież kabaretowymi pantomimami własnego autorstwa oraz opowiadał o swoim życiu, dając świadectwo. Zwrócił uwagę na 9 owoców Ducha Świętego, które są rezultatem trudnych życiowych doświadczeń człowieka.

       Punktem kulminacyjnym pierwszego Dnia Młodzieży była droga krzyżowa ulicami Zambrowa. Poszczególne stacje były śpiewane przez młodzież, a krzyż niesiony przez przedstawicieli dekanatów naszej diecezji. Młodzież wraz z mieszkańcami Zambrowa modliła się, przechodząc ulicami miasta, aż do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej. Nasz dekanat miał wyznaczoną do niesienia krzyża stację 12 - Pan Jezus umiera na krzyżu. Uczniowie niosąc krzyż w ciszy, mieli możliwość rozważania, znaczenia dla człowieka śmierci Jezusa. Zwieńczeniem sobotniego spotkania była adoracja Krzyża.

       Drugim Dniem ŚDM była Niedziela Palmowa, która rozpoczęła się od spotkania poświęconego Orędziu papieża Franciszka na 29. ŚDM i laboratoria wiary. Uczestnicy od rana brali udział w modlitwach i katechezach. Podzieleni w małych grupach rozważali papieskie orędzie poświęcone pierwszemu błogosłwieństwu Jezsua dotyczącego ubóstwa. Młodzież wraz z siostrą Nikodemą przy muzyce i wspólnej zabawie zawiązywała wspólnotę. Następnie swoje świadectwo wygłosił charyzmatyk Witek Wilk. Zachęcał młodych ludzi, aby poznawali Boga czytając Biblię. Potwierdzeniem jego słów było włączenie się razem z siostrą Nikodemą w adorację Najświętszego Sakramentu. Wszyscy uczestnicy podczas adoracji okazali duże skupienie i zaangażowanie.

       Po posiłku młodzież obejrzała spektakl "Tobiasz" w wykonaniu Teatru A z Gliwic. Była to historia biblijnego Tobiasza, przeplatana wątkami współczesnymi. Ukazanie miłości na różnych płaszczyznach ludzkiego życia.

       Punktem kuliminacyjnym drugiego dnia Światowych Dni Młodzieży była procesja z palmami ulicami miasta Zambrowa. Uczniowie z zambrowskich szkół przygotowali dla każdego palmę, także każdy uczestnik miał w ręku kolorową palmę. Młodzież z naszej szkoły wykonała własnoręcznie tradycyjną palmę kurpiowską. Miejscem docelowym procesji był Kościół pw. Ducha Świętego w Zambrowie, gdzie odprawiona została Msza Święta kończąca ŚDM w Zambrowie. Eucharystię celebrował Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, który wygłosił homilię. Podczas homilii Biskup powiedział: "Młodzi przyjeżdżając z różnych części naszej diecezji, w swoim życiu musicie modlić się i czuwać, aby ma tych drogach dzisiejszego świata, w których czasami jest tak, że świat przedstawia różnego rodzaju oferty i te dobre i te złe, musicie tak dobrze wybierać, aby to zło w sobie i innych zwyciężać. Czasami trzeba upominać swych przyjaciół, koleżanki, kolegów, aby w tym dzisiejszym świecie się nie pogubili. To jest nasze zadanie, jako chrześcijan. Obowiązek, który spoczywa na każdym z nas". Biskup zachęcał nas do wybierania dobra, a przeciwstawianiu się złu.

       Na zakończenie Mszy św. organizator ŚDM - ks. Jacek Czaplicki podziękował wszystkim, którzy brali aktywny udział w organiazacji tego wydarzenia. Młodzież nagrodziła wszystkich gromkimi brawami.

       Podsumowując tegoroczne Światowe Dni Młodzieży w Zambrowie na szczególną uwagę zasługuje bogata oferta ewangelizacyjna, znani i ciekawi zaproszeni goście i ich osobiste świadectwa wiary. Modlitwy, adoracje, śpiewy i tańce sprzyjały nawiązaniu osobistej relacji zarówno z Bogiem jak i drugim człowiekiem. Wielu młodych ludzi poszukujących sensu życia, szukających autorytetów mogło umocnić swoją wiarę, doświadczając wspólnoty. Wracaliśmy do naszych domów ze śpiewem na ustach, chwaląc Boga za wszelkie dobra. Radośni i szczęśliwi już planujemy kolejne Dni Młodzieży za rok. Będą to jubileuszowe 30. ŚDM, a odbędą się w Grajewie.

                                                                                                                                                                                                             Opracowała: Elżbieta Jachimowska