Statystyki

  • Odwiedziny: 320519
  • Do końca roku: 134 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

06-323 Jednorożec

ul. Odrodzenia 13

Tel: (29) 751-84-99

E-mail: gimnazjum-jednorozec@wp.pl

Podsumowanie wyników za I semestr 2014/2015

       16 lutego 2015 roku społeczność szkolna zgromadziła się w sali gimnastycznej na apelu sumującym wyniki nauczania oraz frekwencji za I półrocze roku szkolnego 2014/2015. Pani dyrektor mgr Jolanta Bączek przywitała zebranych uczniów i nauczycieli oraz podziękowała uczniom za ich pracę w I semestrze. Następnie przewodnicząca RSU Maja Stancel zaprezentowała wyniki uczniów.

 

       Uczniowie wyróżnieni:

KLASA IA

1. Dominik Walędziak - 5,07

2. Jakub Jaśkiewicz - 5,0

3. Aleksandra Sienda - 5,0

4. Szymon Sobieraj - 4,9

5. Aleksandra Trojan - 4,9

6. Jolanta Dudzikowska - 4,86

7. Mateusz Wódkiewicz - 4,8

KLASA IB

1. Weronika Jonas - 4,8

2. Ewelina Borkowska - 4,8

KLASA ID

1. Aleksandra Gęsiak - 4,92

2. Klaudia Kossakowska - 4,92

KLASA IIA

1. Aleksandra Kardaś - 4,87

2. Katarzyna Wójcik - 4,75

 KLASA IIB

1. Julia Rykaczewska - 4,81

2. Marcin Zadrożny - 5,06

3. Natalia Świetlicka

 KLASA IIIA

1. Maja Klaudia Stancel

 KLASA IIIB

1. Mateusz Ropelewski - 4,92

2. Dominika Maria Wilga - 4,93

 KLASA IIID

1. Aleksandra Sendrowska - 4,92

2. Julia Sęder - 4,78

3. Weronika Piotrowska - 4,85

      

Uczniowie wyróżnieni za 100% frekewncję:

KLASA IA

1. Laura Bastek

2. Jolanta Dudzikowska

3. Jakub Kaczyński

4. Magdalena Piotrak

5. Aleksandra Sienda

KLASA IB
1. Aleksandra Nizielska
KLASA IC

1. Michał Piórkowski

2. Paweł Piotrak

KLASA ID

1. Klaudia Kossakowska

2. Daria Staszewska

3. Klaudia Ścibek

4. Mateusz Kardaś

KLASA IIA

1. Kinga Kowalewska

2. Bartosz Wilga

KLASA IIB

1. Kacper Gnatkowski

2. Marcin Rucki

3. Natalia Świetlicka

4. Michał Krzemiński

5. Adam Więckowski

KLASA IIC

1. Dawid Bączek

2. Natalia Kardaś

3. Klaudia Krajewska

4. Sandra Merchel

KLASA IIIA

1. Weronika Michalak

2. Klaudia Olender

3. Patrycja Dominika Piotrowska

4. Marta Więcek

5. Patryk Zalewski

KLASA IIIB
1. Żaneta Opalach
KLASA IIIC
1. Weronika Goś
KLASA IIID
1. Weronika Piotrowska

       

       Następnie przewodnicząca RSU Maja Stancel przedstawiła informacje o czytelnictwie w I semestrze:

 

       Każdy uczeń gimnazjum wypożyczył średnio w ciągu semestru 4,8 książki, to jest niecałą 1 książkę w miesiącu. Najwyższa średnia jest ogólnie w klasach pierwszych - 6,7; w klasach drugich wynosi 4,5, a najniższa jest w klasach trzecich - 3,2.

       Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie z klas IB - średnio 10,5 książki oraz klasy IA - 7,5 książki na 1 ucznia. Powyżej średniej w szkole czytały jeszcze klasy: IIC - 5,8 i IIIB - 5,5. Wszystkie pozostałe klasy mają już średnią niższą od średniej w szkole: IIIA - 4,6, IC - 4,5, ID - 4,2, IIB - 3,9, IIA - 3,6. Najsłabsze czytelnictwo jest w klasach IIID - 1,9 i IIIC - 1 książka na ucznia. 31 uczniów nie wypożyczyło książek z biblioteki szkolnej: 1 - w klasach pierwszych, 2 w klasach drugich i 28 w klasach trzecich.

       Najbardziej aktywnymi czytelnikami w I semestrze byli:

 

Klaudia Krajewska IIC

Maria Małkowska IIIB

Angelika Opalach IB

Jolanta Dudzikowska IA

Natalia Bączek IIID

Kinga Wojciechowska IA

Karolina Wdowińska IB

Weronika Jonas IB

Natalia Kardaś IIC

Pamela Koziatek IIC

 Justyna Merchel IIC

Julia Wywigacz IA

Julia Lorenc IIB

 

        Zachęcamy do brania przykładu z tych uczniów i zapraszamy do naszej biblioteki szkolnej.

       

        Na koniec pani dyrektor mgr Jolanta Bączek pogratulowała wszystkim uczniom nagrodzonym i wyróżnionym i zachęcała do owocnej i efektywnej pracy wszystkich uczniów w II semestrze.