Statystyki

  • Odwiedziny: 320529
  • Do końca roku: 134 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

06-323 Jednorożec

ul. Odrodzenia 13

Tel: (29) 751-84-99

E-mail: gimnazjum-jednorozec@wp.pl

Wycieczka do oczyszczalni ścieków

     W dniach 7 maja 2012 r. i 14 maja 2012 r. uczniowie klas: III A, III B, III C, IB, IC oraz ID  zwiedzali oczyszczalnię ścieków w Jednorożcu. Po obiekcie grupę oprowadził pan mgr inż. Krzysztof Nizielski, który zapoznał uczniów z procesem technologicznym oczyszczania ścieków.

     Na początku uczniowie oglądali przepompownię, z której metodą grawitacyjną ścieki wtłaczane są do oczyszczalni ścieków. Kolejne etapy to stacja zlewcza i pompownia ścieków. Następnie uczniowie oglądali urządzenie , które od ścieków surowych oddziela piasek i skratki. Ponad to uczniowie oglądali dalszą przeróbkę ścieków w komorze beztlenowej i w aeratorach, potem proces przeróbki stałych odpadów. Uczniowie również zapoznali się z elektronicznym systemem sterowania i monitoringu. Następnie obejrzeli pracę agregatu prądotwórczego zasilającego urządzenia znajdujące się w oczyszczalni podczas awarii oraz przerw w dostawach prądu elektrycznego z elektrowni.

     Wycieczkę zorganizowały panie mgr Urszula Milewska, mgr Jolanta Zagożdżon oraz mgr Jolanta Opalach.