Statystyki

  • Odwiedziny: 320532
  • Do końca roku: 134 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

06-323 Jednorożec

ul. Odrodzenia 13

Tel: (29) 751-84-99

E-mail: gimnazjum-jednorozec@wp.pl

Światowe Dni Młodzieży Łomżyńskiej

       W dniach 23 i 24 marca 2013 r. dwudziestu uczniów naszego gimnazjum z klas Ia, IIa, IIb i IIIa wraz z opiekunami: p. Elżbietą Jachimowską, p. Katarzyną Szabałą i ks. Tomaszem Czarnowskim brała udział w 28. Światowych Dniach Młodzieży Diecezji Łomżynskiej w tym roku w Łomży. Do stolicy naszej diecezji przybyło około trzy tysiące młodych ludzi ze wszystkich parafii.

       Już od 28 lat młodzi ludzie z całej diecezji spotykają się w różnych miejscach po to, aby przeżywać światło wiary i doświadczyć żywego Kościoła. Spotkanie to odbywało się w łączności, ze Światowymi Dniami Młodzieży w Rio de Janerio, które odbędzie się w lipcu tego roku.

       Przewodnim hasłem były słowa z Ewangelii św. Mateusza "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28, 19). Papież Benedykt XVI w Orędziu do młodych na te dni napisał: "Jest to wielkie polecenie misyjne, które Chrystus pozostawił całemu Kościołowi i które jest wciąż aktualne, także dzisiaj po dwóch tysiącach lat. Obecnie polecenie to winno rozbrzmiewać na nowo z mocą w naszych sercach.... Ukazanie Chrystusa jest najcenniejszym darem, jaki możecie uczynić innym".

       Tegoroczne spotkanie było czasem modlitwy dziękczynnej za ośmioletni pontyfikat Benedykta XVI oraz okazją do zawierzenia Bogu nowego Papieża Franciszka, który poprowadzi Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janerio w Brazylii, a mamy nadzieję, że następne może być na polskiej ziemi.

       Młodzież uczestnicząca w Dniach Młodzieży została podzielona na dwie grupy. Jedna przebywała w parafii Krzyża Świętego, a druga do, której zostaliśmy przydzieleni, w parafii Bożego Ciała. Spotkanie rozpoczęło się od powitania i zawiązania wspólnoty. Nad całością czuwał ks. kan. Jacek Czaplicki - organizator ŚDM w Łomży oraz s. Nikodema Czerniecka - terezjanka posługująca w Ostrowi Mazowieckiej. Wytworzyła się miła atmosfera. Kościół powoli zapełniał się młodymi ludźmi, ich radością, uśmiechem, spontanicznością i śpiewem ku chwale Boga. W czasie śpiewów przybył J.E. ks. bp Tadeusz Bronakowski, którego młodzież przywitała brawami. Powitał wszystkich uczestników oraz wyraził swą wdzięczność i radość z przybycia młodzieży do Łomży.

       Następnie odbyło się spotkanie ewangelizacyjne, połączone ze świadectwami młodych prowadzone przez Wspólnotę Przymierza Miłosierdzia z Białegostoku. Przełożonym Wspólnoty jest ks. Paweł. Zwracając się do młodych opowiedział jak szukał właściwej drogi swojego życia, akceptacji w grupie rówieśniczej oraz o swoim powołaniu na służbę Bogu i ludziom. Przybyli z nim członkowie grupy przedstawili pantomimę. Ukazali, jak łatwo człowiek może oddalić się od Boga, popaść w niewolę grzechu.

       Kolejnym punktem programu była adoracja Najświętszego Sakramentu poprowadzona przez Scholę oraz grupę teatralną Gaudium et Spes. Po adoracji wyruszliśmy w uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Były wspólne śpiewy oraz tańce uwielbienia, koncert zespołu ŚDM. Swoją obecnością zaszczycili: biskup łomżyński Janusz Stepnowski oraz biskup senior Stanisław Stefanek. Uroczyście wprowadzono kopię Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz obraz Matki Bożej Salus Populi Romani. Wszyscy obecni w Kościele Miłosierdzia Bożego podczas adoracji Krzyża wyznali swoją wiarę. Każdy uczestnik otrzymał świeczkę, aby ukazać Światło, które rozprasza mroki ciemności.

       Drugim dniem spotkania była Niedziela Palmowa. Pierwszym punktem spotkania była Jutrznia połączona z katechezą na temat Orędzia Benedykta XVI na 28. ŚDM i świadectwa wiary wygłoszone przez prowadzących. Papież zachęcał do ewangelizacji ponieważ, "jest ufną i posłuszną odpowiedzą na wezwanie Boga".

       Spotkania w laboratoriach wiary odbyło się w małych, grupach z animatorem. Jeszcze raz rozważone i przybliżone było Orędzie Papieża. Młodzież chętnie odpowiadała na pytania.

       Zawiązanie wspólnoty i krótki koncert zespołu ŚDM połączone z modlitwą był wprowadzeniem do większego koncertu. Znana wokalistka śpiewająca muzykę religijną Magda Anioł wystąpiła ze swoim zespołem. Melodyjne piosenki Magdy, były okazją do wspólnego z nią śpiewu. Młodzi z dużym entuzjazmem swych młodych serc mieli okazję do wspomnienia inicjatora ŚDM bł. Jana Pawła II. Piosenką "Lolek" Magda Anioł przypomniała pontyfikat Papieża. Wspólnie śpiewaliśmy refren: "Nie ma lepszego od Jana Pawła II". Zakończeniem koncertu była piosenka "Zaufaj Panu już dziś". Uczestnicy spotkania swoją obecnością potwierdzili, że ufają Bogu i w Nim pokładają nadzieję.

      Po przerwie na posiłek odbyło się nabożeństwo znaków ŚDM: Krzyża i obrazu MB Salus Populi Romani. Poświęcenia palm dokonał rektor WSD w Łomży ks. Jarosław Kotowski. Nasza młodzież wykonała dużą palmę Kurpiowską, która wyróżniała się wśród innych mniejszych. Pomoc w wykonaniu palmy okazała pani mgr Bożena Szulc, za co pragnę jej serdecznie podziękować. Procesja z palmami wyruszyła z Kościoła Miłosierdzia Bożego do Katedry Łomżyńskiej. Przewodniczył jej ks. Jarosław, niosąc w dłoni palmową gałązkę. Po przybyciu do Katedry odbyło się Nabożeństwo Siedmiu Sakramentów Świętych, przygotowane i prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Młodzież w ciekawy sposób przedstawiła, każdy sakrament, popierając świadectwem życia człowieka. Każdy uczestnik miał możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty, by z czystym sercem móc przyjąć Komunię Świętą.

      Uwieńczeniem 28. Dni Młodzieży była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego J.E. ks. Janusza Stepnowskiego. Podczas homilii Biskup zachęcał młodych do odnowienia naszej wiary, by nawiązać lepsze relacje z Bogiem. Zachęcał do dawania świadectwa swojej wiar, przynależności do Jezusa, w swoim codziennym życiu. Na zakończenie Mszy św. ks. Jacek Czaplicki - organizator ŚDM podziękował wszystkim, dzięki, którym odbyły się te Dni. Na pierwszym miejscu był wymieniony Bóg, a na kolejnych ludzie. Młodzież dziękowała za wszystko gromkimi brawami.

       Podsumowując stwierdzam, że te dwa dni były czasem szczególnego spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Śpiewy, tańce, modlitwa sprzyjały nawiązaniu osobistej relacji ze Stwórcą i Odkupicielem. Ciekawa oferta ewangelizacyjna dla młodzieży była okazją do przeżycia tego wydarzenia nie tylko religijnie, ale również jako spotkanie wielu myślących podobnie młodych ludzi. Wracaliśmy do domów z radością i pełni niezapomnianych wrażeń z pobytu w Łomży. Czekamy na kolejne 29. Dni Młodzieży za rok, w Zambrowie.