Statystyki

  • Odwiedziny: 320315
  • Do końca roku: 136 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

06-323 Jednorożec

ul. Odrodzenia 13

Tel: (29) 751-84-99

E-mail: gimnazjum-jednorozec@wp.pl

Historia gimnazjum

Historia gimnazjum w Jednorożcu – opis do prezentacji

 

 1. Powstanie gimnazjum/dyrekcja/nauczyciele

Publiczne Gimnazjum  w Jednorożcu rozpoczęło funkcjonowanie 1 września 1999 roku jako jedne gimnazjum w gminie. Nauczyciele i uczniowie rozpoczęli pracę i naukę w nowo wybudowanym budynku oddanym do użytku właśnie na ten czas.

Powołane do życia gimnazjum przez dwa lata funkcjonowało w ramach Zespołu Szkół, w którego skład weszły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu i Publiczne Gimnazjum w Jednorożcu.  Dyrektorem Zespołu został mgr Zygmunt Smoliński, zastępcami - mgr Anna Piotrak i mgr Małgorzata Mizerek.  Rada Pedagogiczna liczyła 44 osoby.

 2. Samodzielne gimnazjum

 1 września 2001 r. przestał istnieć Zespół Szkół, a gimnazjum  stało się samodzielną placówką. Dyrektorem szkoły został mgr Zygmunt Smoliński, a jego zastępcą mgr Jolanta Bączek. W skład Rady Pedagogicznej weszło 30 nauczycieli. W późniejszych latach niektórzy z nauczycieli z różnych przyczyn kończyli pracę w gimnazjum, a inni ją rozpoczynali.

Dotychczas kilkoro pedagogów przeszło już na emeryturę. Są to: nauczycielka matematyki pani Wanda Baranowska, polonistka pani Urszula Jeznach, geograf pani Anna Piotrak i nauczycielka biologii pani Jadwiga Smolińska.

31 sierpnia 2011 r. odszedł na emeryturę dyrektor szkoły Zygmunt Smoliński. Konkurs na to stanowisko wygrała dotychczasowa wicedyrektor Jolanta Bączek, która pracę na  stanowisku dyrektora rozpoczęła 1 września 2011 r.  Na swojego zastępcę powołała mgr Wojciecha Walędziaka.

 

3.Uczniowie

 Od początku swojego funkcjonowania do gimnazjum uczęszczali uczniowie z terenu całej gminy Jednorożec z wyjątkiem Kobylak, którzy dołączyli do grona naszych uczniów we wrześniu 2003 r.

 W roku szkolnym 2001/2002 uczyły się trzy roczniki gimnazjalistów - pełne 15 oddziałowe gimnazjum. W każdym roczniku było po 5 klas. Taki stan utrzymywał się przez 9 kolejnych lat. Liczba uczniów w szkole wynosiła wówczas około 380 – 390. Najliczniejszy był rocznik 2002/3 – 398 uczniów. W roku szk.   2010/11 liczba oddziałów zmniejszyła się do 13, a w kolejnym roku szkolnym do 12. Wszystkie roczniki liczyły po 4 klasy. Od  roku  szk. 2011/12 gimnazjaliści uczą się w 11 oddziałach. Obecnie gimnazjum liczy 285 uczniów.

 

4. RSU

 W gimnazjum aktywnie działa Rada Samorządu Uczniowskiego, którego władze wybierane są  corocznie przez ogół uczniów szkoły. W skład Zarządu RSU wchodzą: przewodniczący i jego zastępca, sekretarz oraz skarbnik. SU pracuje w czterech sekcjach:  nauki, dekoratorskiej, porządkowej i imprez. Uczniowie tworzą też dwa składy pocztu sztandarowego, uczestniczące w najważniejszych uroczystościach szkolnych i lokalnych. Opiekunem Samorządu do roku 2007 była mgr Bożena Szulc, później pracę samorządu koordynowała mgr Ewa Załęska, a od roku 2015  mgr Bożena Przetak.

 

 5.Wyniki nauczania

Ukoronowaniem uczniowskiej pracy są stopnie na świadectwach. Osiągający najwyższe wyniki w nauce otrzymują świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe fundowane przez Radę Rodziców.  Wyjątkowo dużo świadectw z tzw. „paskiem” otrzymali chłopcy i dziewczęta na zakończenie roku szk. 2004/5 – aż 65. Wśród prymusów w każdym roczniku są i tacy ze średnią powyżej 5,0.

 W 2013 roku została ustanowiona Nagroda Dyrektora Szkoły dla ucznia, który uzyska najwyższy wynik z egzaminów gimnazjalnych. Jest to dyplom i nagroda pieniężna. Pierwszy taki laur otrzymała Magdalena Sienda. W roku 2014 - Kacper Orłowski, w 2015 roku otrzymało ją dwoje uczniów: Mateusz Ropelewski za najwyższy wynik procentowy i Patrycja Dominika Tworkowska za najwyższy wynik punktowy, a w 2016 r. Marcin Zadrożny.

 

 6. Projekty gimnazjalne

Od 2012 roku warunkiem ukończenia gimnazjum, oprócz pozytywnych stopni, jest zrealizowanie projektu edukacyjnego, zapisanego na świadectwie. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują bardzo ciekawe i różnorodne, zarówno w formie jak i tematycznie projekty, częste są prezentacje multimedialne, ale były też i doświadczenia chemiczne, przedstawienia teatralne, a nawet zrealizowano film.

 

7. Konkursy, turnieje, olimpiady

 Każdego roku nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w olimpiadach, organizowanych przez kuratorium oświaty, konkursów ogłaszanych przez różnorodne instytucje powiatowe, lokalne, regionalne i kościelne. Młodzież naszego gimnazjum zdobyła w nich wiele nagród i wyróżnień.

Nauczyciele organizują też szkolne konkursy i turnieje np. matematyczno-przyrodnicze, czytelnicze, pięknego czytania, literackie, recytatorskie, poetyckie, wiedzy o zdrowiu, ekologiczne i religijne.

Dużą popularnością wśród uczniów cieszyły się różnorodne konkursy artystyczne: plastyczne, piosenki, fotograficzne,  a także pożarnicze, turnieje szachowe i inne.

Swoje konkursy organizowała RSU jak np. wzbudzający wiele emocji konkurs na najsympatyczniejszego chłopaka w szkole.

 

8. Patron szkoły święty Stanisław Kostka

 Pierwsze prace, które miały doprowadzić do wybrania patrona szkoły rozpoczęto w roku szk. 2003/2004. W czerwcu 2005 r. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rodzice i uczniowie opowiedzieli się za osobą św. Stanisława Kostki jako wspólnego kandydata na patrona szkoły. W 2004 r. na sesji Rady Gminy Jednorożec przedstawiciele młodzieży przedstawili prośbę o nadanie szkole imienia. Od tej pory przez dwa lata pracowano nad poznaniem przyszłego Patrona.

Uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum w Jednorożcu imienia św. Stanisława Kostki miała miejsce 20 września 2006 r. Na uroczystość przybył biskup łomżyński Stanisław Stefanek, który sprawował Mszę św. i wygłosił kazanie, a następnie dokonał poświęcenia sztandaru.

Uroczystość na terenie szkoły rozpoczęła „Jutrzenka” odśpiewaniem pieśni „Gaude Mater Polonia” i dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Ksiądz Biskup Stefanek dokonał jej poświęcenia. Obok kamienia posadzono lipę – symboliczne drzewo związane z dzieciństwem św. Stanisława. 

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej dyrektor Zygmunt Smoliński zaprezentował historię i dorobek szkoły oraz przedstawił sylwetkę Patrona. Wójt Gminy wręczył nowy sztandar dyrektorowi, który następnie przekazał go przedstawicielom uczniów.

Następnie wszyscy uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar i odśpiewali pieśń szkoły. Na koniec z przyjemnością i wzruszeniem zebrani obejrzeli program artystyczny poświęcony św. Stanisławowi pt. „Usłysz mnie…” .

W szkole powstał Kącik Patrona.

Każdego roku  w rocznicę nadania szkole imienia obchodzone jest Święto Szkoły.

W 2006 r. na Mszy św. z tej okazji społeczność szkolna przekazała do kościoła dar –  ornat i dwie stuły z wizerunkiem Patrona.

Corocznie uczniowie gimnazjum uczestniczą w pieszych pielgrzymkach do Rostkowa  i biorą udział w uroczystościach w miejscu urodzenia św. Stanisława.

Wyjeżdżają  na spektakle poświęcone Patronowi i poznają miejsca w Przasnyszu  z nim związane.

Dyrektor gimnazjum, przedstawiciele nauczycieli i uczniów brali udział w uroczystościach nadania imienia szkołom św. Stanisława  Kostki  w Amelinie  w roku 2007 r.  i w Jazgarce w roku 2010 r., a także w uroczystości wręczenia sztandaru polskiej Szkole Średniej w Podbrzeziu na Litwie w roku 2011.

 

9.Sport

Każdego roku sportowcy z jednorożeckiego gimnazjum reprezentują szkołę w zawodach szczebla powiatowego, międzypowiatowego w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Nasi sportowcy zdobyli wiele medali i pucharów, zarówno w dyscyplinach indywidualnych np. w lekkiej atletyce i indywidualnych biegach przełajowych, jak i w zespołowych - szczególnie piłce nożnej i unihokeju. W klasyfikacjach ogólnych nasze gimnazjum zajmowało miejsca w czołówce zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców.

Od roku 2003  drużyna piłki  nożnej gra w Okręgowej Lidze Trampkarzy.

W roku szk. 2005/6 szkoła brała udział w rozgrywkach Mazowieckiej Ligi Juniorów Młodszych, gdzie rywalizowała z takimi drużynami jak Legia Warszawa.

W kolejnym roku gimnazjum miało świetną sztafetę olimpijską, która na zawodach międzypowiatowych  zdobyła I miejsce, a w województwie miejsce III.

W roku szk. 2007/8 nasi zawodnicy zdobyli I miejsce w eliminacjach do finału wojewódzkiego Coca Cola Cup.

W  2008 r. w indywidualnych biegach przełajowych  biegacze uzyskali VI miejsce na Mazowszu w punktacji drużynowej.

W r. 2011 chłopcy brali udział w Turnieju Adidas Football Challenge w Warszawie.

Jesienią 2013 r. drużyna chłopców awansowała do finału IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska i Mistrzostwach Polski uplasowali się na 13. miejscu w kraju.

W roku szk. 2013/14 drużyny dziewcząt i chłopców dotarły do finałów wojewódzkich Turnieju Coca-Cola Cup. Gimnazjum zostało też Mistrzem Powiatu w piłce nożnej chłopców.

Nasi sportowcy ustanawiają i podnoszą kolejne rekordy szkoły.

Od 2013 roku najlepszy sportowiec kończący gimnazjum otrzymuje specjalną nagrodę, fundowaną przez Wójta Gminy Jednorożec za największe osiągnięcia  sportowe w ciągu trzech lat nauki. W roku 2013 otrzymała ją Natalia Dworniczak, w roku 2014 Angelika Kucińska, w 2015 roku  Marcin Wątkowski, a w 2016 – Bartosz Wilga.

Nasze gimnazjum było gospodarzem wielu różnych imprez sportowych szczebla gminnego, powiatowego, a także zawodów międzypowiatowych, otrzymując za ich sprawną organizację wyróżnienia i pochwały.

 

10. Kurpiowski Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka” 

 W czerwcu 2002 r. przy gimnazjum powstałKurpiowski Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka”. Założyła go nauczycielka języka polskiego mgr Bożena Szulc, współpracując z organistą panem Bogdanem Jakubowskim, a później katechetką mgr Elżbietą Jachimowską zawsze przy wsparciu dyrekcji szkoły. Oprócz programu regionalnego, opracowano repertuar bożonarodzeniowy oraz wielkanocny. „Jutrzenka” corocznie uczestniczy w „Mazowieckich Zapustach” z ciekawym i bogatym programem zapustnym.

 W czasie kilkunastu lat istnienia zespół pojawił się na scenie kilkaset razy podczas koncertów, przeglądów, konkursów i prezentacji. Opiewał Puszczę Zieloną śpiewem, tańcem, gadkami, przybliżając tradycje i zwyczaje Kurpiowszczyzny. „Jutrzenka” ze swoim  kierownikiem uczestniczyła także w międzynarodowej wymianie młodzieży. Podczas wyjazdów prezentowała folklor i kulturę kurpiowską w Białym Dunajcu i Kijowie. Ważnym wydarzeniem w życiu zespołu był wyjazd do Monachium, gdzie przez trzy dni zespół przedstawił swój dorobek artystyczny.

„Jutrzenka” zebrała wiele cennych laurów, a wśród nich w roku 2010 roku „Kurpika”, zwanego kurpiowskim „Oskarem” w dziedzinie „Promowanie regionu”.

 

11. Program Sokrates Comenius pod hasłem: „Uczenie się przez całe życie” - „Mozaika – Mozaika doświadczeń kulturowych”

 W roku szk. 2005/6 gimnazjum  rozpoczęło realizację  programu Sokrates Comenius „Uczenie się przez całe życie – Mozaika doświadczeń kulturowych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego celem była współpraca między uczniami i nauczycielami z różnych państw Unii i wymiana młodzieży. W skład naszej grupy weszły: Dania, Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Szwecja i Norwegia. Koordynatorem i osobą reprezentującą szkołę w rozmowach międzynarodowych była nauczycielka języka angielskiego mgr Joanna Pochoda.

 W 2007 roku rozpoczęły się wyjazdy uczniów z opiekunami do państw partnerskich. W maju do Norwegii, a w listopadzie do Danii. W kwietniu 2008 r. uczniowie z Jednorożca byli na dalekiej północy Szwecji, uzyskując certyfikaty przekroczenia koła podbiegunowego. W listopadzie kolejna grupa uczniów z opiekunami odbyła podróż do Hiszpanii. W maju 2009 roku przyszła kolej na podjęcie gości w Jednorożcu. Wizyta była podsumowaniem trzyletniej współpracy. Dyrekcja i koordynator programu przygotowali dla europejskich gości wiele atrakcji. Te wyjazdy bardzo wzbogaciły wiedzę uczniów o państwach, w których gościli, sprawdzali i doskonalili swoje umiejętności językowe i nawiązywali znajomości.

 

12.Polsko – ukraińska wymiana młodzieży

 W 2009 roku gimnazjum rozpoczęło realizację programu wymiany młodzieży organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, którego szkolnym koordynatorem był wicedyrektor mgr Wojciech Walędziak. W październiku  trzydziestu uczniów z opiekunami wyjechało do Białego Dunajca, gdzie przez tydzień gościli grupę trzydziestu uczniów z gimnazjum w Odessie.  Rozmowy w języku rosyjskim i angielskim pozwoliły na poznawanie kultur obu  państw.

W maju 2011 r. jednorożeckie gimnazjum gościło uczniów i nauczycielki z Zespołu Szkół w Kijowie.

Drugie spotkanie młodzieży w Białym Dunajcu miało miejsce we wrześniu 2012 r.   Młodzież z Jednorożca spotkała się z gimnazjalistami z Charkowa na Ukrainie.

Na tym slajdzie gimnazjaliści z Charkowa  mają na sobie koszulki wręczone im na pamiątkę spotkania z młodzieżą naszej szkoły. Są to stroje uczniowskie z naszego gimnazjum noszone w latach 2007-2009, kiedy to minister Roman Giertych wprowadził do szkół obowiązek noszenia jednolitych strojów, tzw. mundurków. W Jednorożcu były to bawełniane koszulki z logo szkoły w trzech kolorach: czerwone dla uczniów klas I, niebieskie dla drugoklasistów i zielone dla uczniów klas trzecich.

 W październiku 2013r.  młodzież z Kijowa wraz z nauczycielami i opiekunami była  z dwudniową wizytą w Jednorożcu.

W listopadzie  2013 r. jednorożeckich uczniów gościły rodziny kijowskie w swoich domach. Młodzież m.in. zwiedzała stolicę oraz uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych w najlepszym na Ukrainie liceum w Kijowie.

 

13.Ogólnopolski Obóz Szkoleniowy Euroweek – Szkoła Liderów

W marcu 2012 r. piętnastu uczniów brało udział w Ogólnopolskim Obozie Szkoleniowym Euroweek – Szkoła Liderów, zorganizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży koło Bystrzycy Kłodzkiej.  Był to specjalny obóz edukacyjny, oparty na metodach stosowanych w Unii Europejskiej. Zajęcia były prowadzone przez szkoleniowców i zagranicznych wolontariuszy z wielu państw.

 

14.Akcje prowadzone w szkole

Jednorożeckie gimnazjum włączało się w szereg akcji ogólnopolskich i lokalnych bądź prowadziło własne – szkolne. Najczęściej były to akcje prowadzone przez kilka lat.

Praca uczniów i nauczycieli w Nadleśnictwie Parciaki w Budziskach w ramach konkursu – akcji „Porządkujemy i odnawiamy las” organizowanego przez redakcję „Tygodnika Ostrołęckiego” przyniósł szkole wiele nagród i wyróżnień. Inne ważniejsze akcje to:        

-        Sprzątanie świata,

-        Góra Grosza,

-        Pomóżmy kasztanowcom,

-        dokarmianie ptaków

-         zbiórka makulatury,

-        Dzień Głośnego Czytania,

-        rzymaj formę!

-       Zielone Benedyktynki,

- Sadzimy świerki na pamiątkę rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II

 W szkole jest też prowadzony wolontariat .

 

15.Wycieczki, życie kulturalne, uroczystości i święta

Młodzież miała możliwość zwiedzania różnych zakątków naszego kraju, poznawania ciekawych miejsc, historii, kultury, ciekawostek przyrodniczych podczas organizowanych przez nauczycieli wycieczek kilkudniowych i jednodniowych.

Były też wycieczki tematyczne: np. historyczne, literackie oraz wyjazdy kulturalne na wystawy i wernisaże.             Uczniowie uczestniczyli w zajęciach muzealnych i warsztatach, poznawali biblioteki. Podczas wyjazdów do kina oglądali m.in. ekranizacje lektur szkolnych, bywali na spektaklach teatralnych, także na przedstawieniach w języku angielskim.

Jeszcze inne wyjazdy były organizowane dla spragnionych aktywności  ruchowej – na pływalnię i  lodowisko.

Uczniowie próbowali także swoich sił na scenie np. wystawiając przedstawienia w szkole, przygotowując poranki poetycko – muzyczne i inscenizacje dla młodszych dzieci.

W szkole były organizowane spotkania z ludźmi różnych zawodów i z osobami znanymi.

Corocznie były organizowane obchody najważniejszych świąt kościelnych i państwowych, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna.

Programy artystyczne przygotowywano także z okazji rocznic ważnych wydarzeń historycznych, kulturalnych i Dnia Papieskiego. Niektóre z nich były prezentowane społeczności lokalnej w szkole lub w kościele parafialnym.

Szkoła włączała się w organizowanie lokalnych uroczystości np. odsłonięcia pomnika w Jednorożcu, nadania herbu i flagi, Dnia Jednorożca, Złotych Godów, Wigilii dla osób samotnych, Biwaku Patriotycznego na Polskiej Kępie oraz regionalnych jak Mazowieckie Zapusty czy Trójkowa Magistrala Rowerowa.

Każdego roku młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w szkółce leśnej i na ścieżkach ekologicznych w Nadleśnictwie Parciaki i w Leśnictwie Przejmy. Łączono tu naukę z przyjemnym wypoczynkiem, zabawą i integracją przy ognisku.

W szkole młodzież bawiła się podczas imprez choinkowych, karnawałowych i  andrzejkowych, połączonych z różnymi konkursami.

W pierwszy dzień wiosny maszerowano z Marzanną przez wieś, ciesząc się z odejścia zimy i urządzano różnorodne zabawy i konkursy.

Dzień Dziecka jest w szkole Dniem Sportu Szkolnego. Po podsumowywaniu roku sportowego, organizowano rozgrywki, zabawy i konkursy. Przez kilka lat także Rajd Rowerowy o Puchar Dyrektora Szkoły.

W szkole obchodzony  jest Dzień Kobiet, ale dziewczęta także pamiętają o swoich kolegach 30 września w Dniu Chłopaka.

Katecheci zachęcali uczniów do uczestniczenia w różnorodnych formach pogłębiania życia duchowego. Gimnazjaliści uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Dniach Kultury Chrześcijańskiej w Łomży, Festiwalach Młodych w Płonce Kościelnej, spotkaniach młodzieży na Lednickich Polach oraz w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

 

16.Wieczorki pożegnalne absolwentów

15 czerwca 2002 r. był zorganizowany po raz pierwszy w historii szkoły bal pożegnalny gimnazjalistów. Takie bale odbywały się w kolejnych latach. W ten sposób powstała nowa szkolna tradycja. Trzecioklasiści bawią się doskonale przy muzyce i poczęstunku.

Tradycyjnie także podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego drugoklasiści żegnają kolegów - absolwentów ofiarowując im upominki.

Teresa Wojciechowska