Statystyki

 • Odwiedziny: 320514
 • Do końca roku: 134 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

06-323 Jednorożec

ul. Odrodzenia 13

Tel: (29) 751-84-99

E-mail: gimnazjum-jednorozec@wp.pl

Czy chcesz zdobyć zawód?

Czy chcesz zdobyć zawód, o którym zawsze marzyłeś?

A może chciałbyś już po trzech latach założyć własną działalność?

Przyjdź do Branżowej Szkoły I Stopnia i sam zdecyduj, jaki zawód odpowiada Twoim zainteresowaniom. To szkoła dla ludzi pracowitych, zaradnych i przedsiębiorczych. Jako pracownik młodociany odbędziesz praktykę na podstawie umowy o pracę z wybranym przez Ciebie zakładem pracy.  

Do klasy tej mogą uczęszczać wszyscy uczniowie chcący pobierać naukę na poziomie szkoły zawodowej i odbywać praktykę poza terenem szkoły. W szkole uczęszczają oni tylko na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, a przedmiotów zawodowych uczą się na czterotygodniowych kursach dokształcających organizowanych w każdym zawodzie. Wybór zawodów jest nieograniczony.

Atuty klasy:

 • umożliwia zdobycie dowolnego zawodu, np. ślusarza, mechanika samochodowego, elektryka, sprzedawcy, piekarza, cukiernika, fryzjera, kucharza lub każdego innego w wybranym zakładzie pracy
 • umożliwia odbycie płatnych praktyk zawodowych
 • umożliwia zdobycie dodatkowych umiejętności poprzez udział w kursach dokształcania zawodowego
 • umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie
 • przygotowuje do założenia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu szkoły

Perspektywy dalszego kształcenia:

 • umożliwia kontynuację nauki i uzupełnienie wykształcenia średniego w 2- letniej Branżowej Szkole II Stopnia, a w rezultacie przystąpienie do egzaminu maturalnego i podjęcie studiów
 • umożliwia kontynuację nauki i uzupełnienie wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II
 • daje możliwość zdobycia  kolejnych kwalifikacji  zawodowych na dodatkowych kwalifikacyjnych kursach zawodowych